KWS
   
 

Kweeken

Het doel van plantenveredeling: aanpassing van cultuurplanten aan de menselijke behoeften. Elk proces van keuze en selectie is een ingreep in het genoom van een plant. Dit gebeurt al sinds meer dan 8.000 jaar.

Plantenveredeling omvat:

  • Instandhouding van gevestigde soorten.
  • Voortdurende ontwikkeling van cultuurplanten, die de basis van onze levensmiddelen vormen.
  • Steeds hogere eisen aan teelteigenschappen, verdere verwerking en – als lange termijn project – uitbreiding van bestanddelen zijn een impuls voor de toekomst.

De basis voor uitbreiding van de eigenschappen van een plant is haar genetische oorsprong. Een nieuwe combinatie van genen respectievelijk uitbreiding van de genetische basis van een cultuurplant maken de plant geschikt voor nieuwe toepassingen. Het is de taak van de plantenveredeling hiervoor te zorgen.

Nora Wehner
KWS SAAT SE
Grimsehlstr. 31
Postfach 1463
D-37555 Einbeck
Germany
Phone: ++495561 / 311 – 1367
e-mail: Nora.Wehner@kws.com

Kweekdoelen

 

 

 

Tot in de zeventiger jaren hadden een hoge opbrengst en de geschiktheid voor toenemende mechanisatie in de teelt de hoogste prioriteit.

In de tachtiger jaren werden de teelt resistentieveredeling en de verbetering van de verwerkingskwaliteit steeds belangrijker.

Kweekmethoden

 

 

 

Het spectrum kweekmethoden is in de loop der tijd voortdurend uitgebreid en verfijnd. Sinds de zeventiger jaren worden in toenemende mate ook biotechnologische methoden gebruikt.

Kweekdoelen - Suikerbieten

 

 

 

 

In de meer dan 150 jaar kweekwerk werden de huidige suikerbietenrassen ontwikkeld die de landbouwer een hoge opbrengst en een vast inkomen verschaffen. KWS ontplooit veelzijdige kweekactiviteiten op internationaal niveau.

De historische ontwikkeling van plantenveredeling

 

 

 

Tot het midden van de 19e eeuw hielden de boeren een deel van de jaarlijkse oogst over als zaad voor het volgende seizoen. Zij zochten die zaden ...


 
KWS