KWS

KWS Feedbeet als ruwvoer voor de veehouderij

KWS heeft in 2015 de vernieuwde voederbiet geÔntroduceerd. Deze biet wordt Feedbeet genoemd.† KWS Feedbeet kenmerkt zich door een hoge drogestofopbrengst en een hoog drogestofgehalte.†

In tegenstelling tot de traditionele voederbiet is de Feedbeet qua teelt en oogst vergelijkbaar met de suikerbiet. De mechanisatie van de suikerbietenteelt kan volledig worden ingezet bij de teelt van Feedbeet. Er kan geoogst worden met de gangbare machines. Bijkomend voordeel is dat veel machines de laatste jaren zijn uitgerust met een ontbladeraar in plaats van een scalpeur. De bieten blijven hierdoor (nog) beter bewaarbaar.

Binnen de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, blijkt Feedbeet een uitstekend derde gewas. Inkuilen met maÔs is mogelijk alsook het vers voeren.†We zien dat meer en meer melkveehouders kiezen voor dit interessante gewas binnen hun ruwvoerpakket. De smakelijkheid van dit product wordt als positief ervaren.†

Delphy heeft gedurende twee jaar een rassenvergelijking uitgevoerd. Er zijn zowel traditionele voederbieten als KWS Feedbeet rassen beproefd. †Hieruit blijkt dat de Feedbeet rassen een duidelijk verschil in drogestofgehalte laten zien. Voor het teeltseizoen 2017 brengt KWS Benelux BV als nieuwkomer het ras GODIVA KWS (rhizomanie + rhizoctonia resistent). Voor percelen zonder rhizoctonia adviseert KWS het ras CINDY KWS. Voor meer informatie over deze rassen verwijzen wij naar onze flyer KWS Feedbeet 2017 . †

Voor teeltseizoen 2017 zijn de rassen GODIVA KWS, DEBBY KWS en CINDY KWS verkrijgbaar via uw (maÔs)zadenleverancier.

VOEDING:

TEELT EN OPSLAG:

Het goedkoopste krachtvoer

Vergelij≠kbaar met suikerbietenteelt

Hoog drogestofgehalte

Gemakkelij≠k mechanisch te oogsten

Goede verteerbaarheid

Verbeterde bewaarbaarheid t.o.v. de traditionele voederbiet

Verbetert de ruwvoeropname

Opslag als gehele biet om tij≠dens de winter te voeren

Zeer smakelij≠k product

Inkuilen met maÔs of ander ruwvoer

NL_2016_feedbeet_folder_titel Download (pdf) KWS Feedbeet 2017


KWS