KWS

‘EfficiŽnt bemesten’ van maÔsland met de KWS-MaÔsmanager App

Om tijd te besparen en de structuur van de bodem door minder bodemverdichting zoveel mogelijk te intact te houden is er, voor een efficiŽnte bemesting van maÔsland met organische mest, een rekenprogramma ontwikkeld. Dit rekenprogramma is als waardevolle extra tool opgenomen op de KWS-MaÔsmanager App. Door de teler of loonwerker wordt achtereenvolgens de lengte en de breedte van het te bemesten perceel, de totale tankinhoud in m3, de gift per hectare en de breedte van de bemester ingevoerd. Ook vraagt het programma of er alleen aan de voorzijde van het perceel een uitgang is, of eventueel ook aan de achterzijde. Dit is belangrijk om het aantal werkgangen uit te rekenen. Naast deze informatie geeft het programma de optimale te laden hoeveelheid organische mest in m3 of in ton weer die per rit meegenomen dient te worden om met een lege tank exact op de wendakker uit te komen.

Op deze manier wordt tijd bespaard doordat er niet onnodig met een lege of volle tank over het land gereden hoeft te worden en wordt onnodige structuurbeschadiging van de bodem voorkomen.

Deze manier van werken past helemaal in de huidige tijdsgeest van efficiŽnt werken met behoud van bodemvruchtbaarheid en spaart teler en loonwerker tijd en geld.

De tool: ‘EfficiŽnt bemesten’ staat, voor gebruik door telers en loonwerkers, als button op het beginscherm van de KWS-MaÔsmanager App geplaatst. Nieuwe toekomstige gebruikers van de KWS-MaÔsmanager App kunnen deze op hun smartphone of I-pad gratis downloaden vanuit de App-store of via Google Play. Ook is de tool op de website www.kws-maismanager.com te raadplegen.


KWS