KWS
   
 

Last van Builenbrand in maïs? Kies dan voor rassen met een goede resistentie!

Afgelopen seizoen is meer Builenbrand (Ustilago maydis) in maïs geconstateerd. Het is visueel de meest opvallende schimmelziekte. De eerste symptomen treden soms al op in het 4-5 bladstadium. De sporen van de Builenbrandschimmel overleven en blijven achter in de grond. Juist onder (te) droge omstandigheden, waarbij het maïsgewas door vochttekort of beschadiging door hagel of machines onder ‘stress’ komt te staan, kan aantasting optreden door verplaatsing van de sporen door de wind. Ook insecten, waaronder de fritvlieg, kunnen verspreiding veroorzaken. Juist in extreme jaren, waarbij sprake is van een abrupte overgang van een droogteperiode gevolgd door voldoende neerslag, treedt heel vaak aantasting van de stengel en/of kolf op. De mate van aantasting is, naast de toestand van het gewas, ook afhankelijk van de mate van gevoeligheid van het gezaaide ras. Daar waar de kolf deels of geheel in zogenaamde brandbuilen is omgezet, kan opbrengstderving en minder voederwaarde opleveren. Bij ernstige aantasting kan ook de houdbaarheid van kuilen verminderen. Meerdere voederproeven hebben aangetoond dat met builenbrandsporen gecontamineerde kuilen geen negatief effect hebben op de gezondheid en de prestaties van rundvee. Terzijde, in Mexico wordt de schimmel voor culinaire gerechten gebruikt.

Oplossing door een juiste maïsrassenkeuze

Naast cultuurtechnische maatregelen, zoals een voldoende bemesting en het zoveel mogelijk voorkomen van beschadiging van het gewas (tijdens bespuiting(en) en/of schoffelen, is een gerichte maïsrassenkeuze de beste oplossing om een aantasting met Builenbrand zoveel mogelijk te voorkomen. Rassen met een bewezen goede resistentie tegen Builenbrand zijn o.a. STABIL, BENEDICTIO, HAVELIO, KOMPETENS, GENIALIS, RONALDINIO, TORRES, FIGARO en KALIDEAS.

Vraag u maïsrassenleverancier of KWS-adviseur om meer informatie over deze rassen.

 

 
KWS