KWS
á á
á

Millesim meest gezaaide ma´sras in 2016

Het maisras Millesim wordt, evenals in 2015, veruit het meest populaire ma´sras van 2016.
Dit blijkt uit de jaarlijkse online MaisScan, uitgevoerd door agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy in Wageningen. De MaisScan is uitgevoerd van 29 januari tot en met 14 februari 2016 en meer dan zevenhonderd maistelers hebben deelgenomen aan de MaisScan. Telers waarderen Millesim om haar opbrengst en kwaliteit en kiezen voor Millesim om zich daarmee te verzekeren van een goede voorziening in kwalitatief hoogwaardig ruwvoer.

Als voornaamste informatiebronnen bij het bepalen van de ma´srassenkeuze worden naast de mengvoerleverancier (37% van de respondenten), en de Aanbevelende Rassenlijst (29%), ook de regionale ma´szaad- en/of gewasbeschermingsleverancier in 29% van de gevallen genoemd. Uit de uitkomsten van het marktonderzoek is in significante verschillen vast komen te staan dat grotere telers zich naar verhouding meer verdiepen in de beschikbare informatie over ma´srassen op open dagen en ma´sdemovelden en kleinere telers hun definitieve keuze meer baseren op de Aanbevelende Rassenlijst en het advies van de regionale ma´szaad- en/of gewasbeschermingsmiddelenleverancier.

Op de vraag welke eigenschappen van ma´srassen het meest belangrijk zijn bij de keuze en beoordeling van een ma´sras, is door het merendeel (42%) geantwoord met korrel-/zetmeelopbrengst. Er is bij de ma´steler duidelijk het besef wat de voornaamste reden is dat er ma´s geteeld wordt. áAls antwoord op de vraag welke vakbladen het meest worden gelezen als het gaat over ma´s en ma´steelt, wordt De Boerderij genoemd, gevolgd door De Ma´steler. Uit het onderzoek blijkt tevens dat naast bovenstaande, ook de loonwerker een heel belangrijke rol heeft in de begeleiding van de teelt en ook in bijna de helft van de gevallen de ma´srassenkeuze bepaalt.

Hoewel nog enigszins bescheiden wordt, naast de informatieverstrekking via de vakbladen, er voor het verkrijgen van informatie over de teelt en het gebruik van ma´s steeds meer gebruik gemaakt van digitale media, zoals via websites, nieuwsbrieven en App’s. De KWS-ma´smanager App als meest complete App als het gaat om ma´s en ma´steelt, neemt hierin een prominente positie in.

á

á
KWS