KWS
   
 

Neem nu de tijd om een bemestingsbalans voor maïs te maken

Een bemestingsbalans die voorafgaand aan het nieuwe groeiseizoen is gemaakt, levert de inzichten op die nodig zijn voor bijvoorbeeld een voldoende aanvulling met kalium. Om een invulling te geven aan de vraag op basis van de onttrekking van het maïsgewas van de hoofdelementen stikstof (175-250 kg/ha), fosfaat (80-110 kg/ha) en kalium (250-300 kg/ha), moet er gestreefd naar een voldoende aanvoer en beschikbaarheid van voedingsstoffen.  De tool ‘Bemestingsbalans’ op de website: www.kws-maismanager.com of op de KWS-maismanager App is een heel handig hulpmiddel om op basis van de te verwachten droge stofopbrengst en mestgift (zowel organisch alsook mineraal) te beoordelen of er mogelijk kalium bijbemest moet worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een zekere nalevering vanuit de bodem door mineralisatie en kan aangegeven worden of er gebruik wordt gemaakt van een groenbemester.

Neem een mestmonster voor een meer nauwkeurige berekening

Om het resultaat van de berekening in de bemestingsbalans nog nauwkeuriger te laten zijn is het zeer wenselijk om te weten wat de werkelijke samenstelling is van de mest op het bedrijf. De reden hiervoor is dat de werkelijke samenstelling vaak niet overeen komt met de samenstelling zoals die verwacht wordt.

 

Gemiddeld

Variatie

N

4,0

3,4

4,6

P2O5

1,6

1,2

2,0

K20

5,4

4,0

6,5

Dat de spreiding in de samenstelling behoorlijk groot kan zijn en zelfs tot wel 30% kan afwijken, bewijzen de gegevens in de tabel. Daarom is een analyse van de mest sterk aan te bevelen. Zorg, voor verkrijging van zo betrouwbaar mogelijke resultaten, dat er een representatief monster wordt genomen van goed gemixte mest.

 

 
KWS