KWS

Wacht niet te lang met het vernietigen van het vanggewas!

Wanneer de komende tijd de temperatuur weer gaat stijgen, zal ook een vanggewas zich snel verder ontwikkelen. Om te voorkomen dat het vanggewas op het gebied van bodemvocht en nutriŽntenopname een concurrent gaat worden van de te zaaien maÔs is het advies om, mits de omstandigheden het tenminste toelaten, deze tijdig te vernietigen. Een tijdige vernietiging vergroot tevens de kans dat door mineralisatie de vastgelegde voedingsstoffen in het groeiseizoen beschikbaar komen van de maÔs.

Een vanggewas kan mechanisch en/of chemisch vernietigd worden. Een mechanische bewerking heeft als voordeel dat dit vaak met eigen machines uitgevoerd kan worden. Hierbij dient het gewas met behulp van bijvoorbeeld een frees of schijveneg wel goed versnippert te worden voor een vlotte vertering van de gewasresten en om een zogenaamde zure/storende laag in de bodem te voorkomen. Hoewel maatschappelijk niet altijd geaccepteerd heeft, om hergroei van met name de vanggewassen rogge en raaigras te voorkomen, een chemische bestrijding de voorkeur. Na bespuiting stopt de assimilatie van het vanggewas, waardoor de vocht- en nutriŽntenopname ook eindigt. Tevens krijgen vroege onkruiden een tik, waardoor mogelijk bespaart kan worden op de onkruidbestrijding in de maÔs en hergroeivertraging vermeden wordt.


KWS