KWS
   
 

Weet wat u bemest op maïsland

Om het resultaat van de berekening in de bemestingsbalans voor maïs nog nauwkeuriger te laten zijn, is het zeer wenselijk om te weten wat de werkelijke samenstelling is van de mest op het bedrijf. De reden hiervoor is dat de werkelijke samenstelling vaak niet overeen komt met de samenstelling zoals die verwacht wordt. De hoeveelheid aan nutriënten in ruwvoer heeft hierop een grote invloed. Zo zijn bijvoorbeeld de stikstofgehaltes in mest in de afgelopen jaren behoorlijk gedaald door lagere ruw eiwitgehaltes in graskuil. Een slechtere benutting van stikstof of een lagere stikstofgift zorgt voor minder ruw eiwit in de kuilen. Omgekeerd zorgt minder ruw eiwit in de kuilen dan weer voor minder stikstof in de mest van koeien.

De spreiding in de samenstelling van drijfmest kan behoorlijk groot zijn en zelfs tot wel 30% afwijken. Daarom is een analyse van de mest sterk aan te bevelen. Een monsternamepakket voor het verzamelen van een mestmonster is o.a. aan te vragen bij Eurofins Agro. Zorg, voor verkrijging van zo betrouwbaar mogelijke resultaten, dat er een representatief monster wordt genomen van goed gemixte mest.

 

 
KWS