KWS
   
 

Beet Seed Service

Beet Seeed Service NL Logo

Welkom op de pagina van de KWS Beet Seed Service.


Hier kunt u zich registreren om gebruik te maken van deze gratis service. De Beet Seed Service is een initiatief van KWS en is geïntroduceerd in het voorjaar van 2018. Indien u onverhoopt genoodzaakt bent uw perceel over te zaaien, bieden wij u 50% korting op de prijs van het opnieuw aangekochte bietenzaad. De korting geldt alleen voor telers die Nederlands KWS-bietenzaad aangekocht hebben via het portaal van Suiker Unie. Aangekocht bietenzaad in zowel de vroeg- als hoofdbestelling komen in aanmerking voor deze service.

 

Nog geen account?
Klik hier om naar de Beet Seed Service te gaan

• Perceelsregistratie moet vóór 15 april 2019 ingevoerd worden
• Eventuele schade moet vóór 17 juni 2019 gemeld worden

 

Beet Seed Service proces

Uw voordeel

KWS biedt u bietenzaad aan bij het herzaaien met 50% korting. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld vier hectare suikerbieten van het ras EVAMARIA KWS moet herzaaien, u per unit geen € 264- maar €132 betaalt*.

* Gebaseerd op 1 unit EVAMARIA KWS Force van 100.000 pillen in het teeltjaar 2019.  

 

NL_2017Beetseedservice_2.gif

Gegevens

Om volledig te kunnen profiteren van de Beet Seed Service dient u voor zowel de eerste als de tweede zaai gebruik te maken van KWS bietenzaad en de volgende gegevens te verstrekken:

1. Accountregistratie (jaarrond mogelijk)

  • N.A.W. gegevens
  • E-mailadres


2. Perceelsregistratie

  • Perceel locatie en -grootte
  • KWS-ras(sen)
  • Aantal aangekochte units
  • Zaaidatum

Schade

Na het registreren van uw perceel/percelen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Bij schade dient u een schademelding in via de Beet Seed Service-website.

Bij genoodzaakte overzaai, gelieve contact op te nemen met KWS of met de agrarische dienst.

De korting geldt alleen voor KWS-bietenzaad, welke voor de 2e keer aangekocht hebben via het portaal van Suiker Unie.


Zie onze voorwaarden op de Beet Seed Service-website.


 
KWS