KWS

Demovelden 2017

Alle bietendemovelden zijn gezaaid. De gemiddelde zaaidatum voor de Nederlandse bietenteelt is 3 april.

Dit komt overeen met het langjarige gemiddelde. KWS is ook dit seizoen weer aanwezig op verschillende demodagen.

Klik hier voor de data in 2017


KWS