KWS

Suikerbieten: klaar voor 2017!

KWS werkt reeds jaren aan de verbetering van de opbrengst en kwaliteit van de suikerbiet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte op 30 januari bekend dat de suikeropbrengst per hectare de laatste 65 jaar is verdubbeld.

Voor meer informatie zie: CBS jan 2017 . Een groot gedeelte van de opbrengststijging is toe te schrijven aan de verbetering van de rassen. De opbrengststijging in Nederland was in de periode 2002-2016 ongeveer 3,5% per jaar. Hiervan is 1,2% direct toe te schrijven aan de verbeterde genetica. In een monocultuur als suikerbieten is de bescherming tegen ziekten en plagen van groot belang. Via intensief kweekwerk zijn kweekbedrijven erin geslaagd om diverse resistenties in te kruisen in de suikerbiet. Bietencysteaaltjes resistente rassen hebben een behoorlijke opmars gemaakt. Het areaal van rassen met aanvullende rhizomanie resistentie (RZ2.0) groeit gestaag. De volgende stap zal de uitbreiding van het areaal drievoudig resistente rassen zijn. In 2017 wordt reeds 2% (1700 ha) ingezaaid met deze ‘’triple’’ rassen.

Zonder deze bescherming was de bietenteelt minder interessant en plaatselijk zelfs onmogelijk.

Video


KWS