KWS
   
 

De korrel bepaalt de werkelijke vroegrijpheid van maïs!

Het oogstmoment van de moderne maïsrassen wordt bepaald door de korrel. Zeker ook voor silomaïs. Per slot van rekening gaat het om het behalen van een zo hoog mogelijke financiële opbrengst, wat bij maïs hoofdzakelijk bepaald wordt door de kolf.

Beoordeling van de vroegrijpheid van een maïsras op basis van het droge stof percentage totale plant zegt veel te weinig. Een vlot afstervende restplant, vaak in combinatie met een geringer aandeel restplant, kan een totale maïsplant snel in droge stof percentage laten stijgen en daarmee op papier vroeg maken terwijl de korrel nog niet volledig met zetmeel gevuld is. Een maïsras die vlot afrijpt in de korrel, zal eerder de gewenste 55 procent droge stof in de korrel bereiken en daarmee haar optimale zetmeelopbrengst. 10% meer droge stof in de korrel levert al gauw 400 euro meer per hectare op! Vraag om de vroegrijpheid van de korrel bij uw KWS-adviseur of maïszaadleverancier. Van de meeste in de markt verkrijgbare maïsrassen zijn deze gegevens bekend. Doe er uw voordeel mee!


 
KWS