KWS
   
 

Het optimale oogstmoment voor silomaïs wordt bepaald door de korrel!

Het moment is aangebroken om uw maïsgewas te beoordelen op afrijping en het oogstmoment te bepalen. Het bepalen van het juiste oogstmoment is één van de belangrijkste momenten bij de teelt van maïs. Het bepaalt namelijk de maximale drogestofopbrengst én de optimale energiedichtheid van silomaïs.

Oogstmoment op basis van korrel

De bepaling van het oogstmoment in KWS maïsrassen is niet moeilijk en hoeft niet veel tijd te kosten. Voor de bepaling van het juiste oogstmoment is het belangrijk om de rijpheid van de korrel te beoordelen. De korrel bepaalt per slot van rekening het oogstmoment: ook van silomaïs! Loop hiervoor een aantal meters het maïsperceel in en pluk willekeurig een aantal kolven. Breek vervolgens de kolven doormidden en snijd een aantal korrels uit het midden van de kolf overlangs door. Op basis van de zogenaamde ‘melklijn’ in de korrel kan het drogestofpercentage van de korrel geschat worden (zie illustraties). Om de optimale zetmeelopbrengst te behalen is het voor u als teler van groot belang om te wachten met oogsten totdat de korrel het harddeegrijpe tot volledig rijpe stadium heeft bereikt. Uitgedrukt in geld betekent dit per hectare 300 – 350 Euro meer, wanneer geoogst wordt in het volledig rijpe stadium en niet in het deegrijpe stadium. Dit betekent dat er kwalitatief hoogwaardiger ruwvoer wordt gewonnen, waardoor er meer bespaart kan worden op de aankoop van duur mengvoer. Bevindt de korrel zich in het deegrijpe stadium (50%), dan duurt het nog ongeveer een week voordat de korrel in het harddeegrijpe stadium (55%) komt en daarmee het optimale oogstmoment voor silomaïs heeft bereikt. U kunt hier rekening mee houden bij het maken van de afspraak met de loonwerker. Het gemiddelde drogestofpercentage van de totale plant ligt bij een goede silomaïsopbrengst, wanneer geoogst wordt in het harddeegrijpe tot volledig rijpe stadium, rond de 35%. Bij dit drogestofpercentage blijven perssapverliezen achterwege en is de kans op broei tijdens de voerperiode klein.

Neem contact op met uw loonwerker, zodat de oogst van uw maïs in zijn planning wordt opgenomen en uw maïs niet te vroeg of te laat geoogst wordt! De oogstmomentbepaling kan ook eenvoudig worden uitgevoerd met de handige tool: ‘Oogsttijdstip’ op de KWS-Maïsmanager App. Heeft uw verder nog vragen over de bepaling van het juiste oogstmoment? Neem dan contact op met uw regionale KWS adviseur. U vindt zijn/haar contactgegevens op www.kwsbenelux.com

 

 
KWS