KWS
á á
á

Hoogste financieel rendement ...

á

HOOGSTE FINANCIEEL RENDEMENT VAN UW MAIS ?

door:

De hoogste zetmeelopbrengst per hectare en/of de hoogste graanopbrengst per hectare!

á

Het financieel rendement van uw ma´steelt en welke ma´s met welke karakteristieken voor u het best zou zijn is niet afhankelijk van uw bedrijfssituatie of het rantsoen.

Het beste ma´sras voor de veevoeding is voor iedereen gelijk.

Binnen de groeiperiode die voor de ma´steelt beschikbaar is (om welke reden dan ook) is dat ras wat de hoogste zetmeelproductie per hectare geeft het beste voor iedere ma´steler.

Het zetmeel bepaalt de waarde van uw opbrengst, als siloma´s en als korrelma´s!

á

Zetmeel kan u kopen als ma´sgraan voor 13 tot 14 Eurocent. Als krachtvoer betaal je +/- 20 Eurocent.

Van de goede ma´srassen kun je tussen de 7000 en 8000 kg zetmeel per hectare halen. Dat wil zeggen dat je omgerekend op basis van ma´sgraanzetmeel ongeveer voor 1000 Euro per ha aan zetmeel kan produceren.

Omgerekend op basis van krachtvoerprijs is dat ongeveer 1500 Euro.

á

De verschillen tussen de beste en de minder goede is gemakkelijk 15%. Dat wil zeggen een netto opbrengstverschil van 150 tot 200 Euro per ha. Dat is hetgene wat telt bij de rassenkeuze.

Daarnaast is de juiste vroegrijpheid op basis van de korrelrijpheid van groot belang om er zeker van de zijn dat het gewas op tijd rijp kan worden. Een goede jeugdontwikkeling zorgt voor een snelle bedekking van de grond en zo voor een snelle inperking van de onkruiddruk en een snelle maximale productie.

Tenslotte is een goede stevigheid en een goede Stay-green de garantie voor een probleemloze oogst en opslag.

á

Of het ene ma´sras misschien 5 of 10 Euro per hectare duurder of goedkoper is, dat valt geheel in het niet met deze financiŰle opbrengstverschillen.

á

De focus van het kweekwerk bij KWS van siloma´s en korrelma´s zijn altijd de 4-P’s geweest waarvan zetmeelproductie (=graanproductie/ha) de belangrijkste factor is.

Daarnaast zijn Stay-Green en rijpheid op basis van de rijpheid van de korrel twee belangrijke uitgangspunten geweest.

Daarom zijn de KWS ma´srassen de toppers voor iedere ma´steler.

Helaas moeten we vaststellen dat vele officiŰle instanties, vele proefveldwerkingen de verkeerde focus hebben voor het maximaal rendement van de ma´steler.

Wij hebben voor u (waar mogelijk) de zetmeelopbrengsten per ha berekend. Waar mogelijk op basis van meerjarige cijfers. (EÚnjarige cijfers zijn een weinig voorspelbare basis voor de opbrengsten van komend jaar.)

Onze conclusies zijn duidelijk: de cijfers, uw opbrengsten, uw rendementen zullen spreken!

á


á
KWS