KWS
   
 

Hoogste financieel rendement ...

 

HOOGSTE FINANCIEEL RENDEMENT VAN UW MAIS ?

door:

De hoogste zetmeelopbrengst per hectare en/of de hoogste graanopbrengst per hectare!

 

Het financieel rendement van uw maïsteelt en welke maïs met welke karakteristieken voor u het best zou zijn is niet afhankelijk van uw bedrijfssituatie of het rantsoen.

Het beste maïsras voor de veevoeding is voor iedereen gelijk.

Binnen de groeiperiode die voor de maïsteelt beschikbaar is (om welke reden dan ook) is dat ras wat de hoogste zetmeelproductie per hectare geeft het beste voor iedere maïsteler.

Het zetmeel bepaalt de waarde van uw opbrengst, als silomaïs en als korrelmaïs!

 

Zetmeel kan u kopen als maïsgraan voor 13 tot 14 Eurocent. Als krachtvoer betaal je +/- 20 Eurocent.

Van de goede maïsrassen kun je tussen de 7000 en 8000 kg zetmeel per hectare halen. Dat wil zeggen dat je omgerekend op basis van maïsgraanzetmeel ongeveer voor 1000 Euro per ha aan zetmeel kan produceren.

Omgerekend op basis van krachtvoerprijs is dat ongeveer 1500 Euro.

 

De verschillen tussen de beste en de minder goede is gemakkelijk 15%. Dat wil zeggen een netto opbrengstverschil van 150 tot 200 Euro per ha. Dat is hetgene wat telt bij de rassenkeuze.

Daarnaast is de juiste vroegrijpheid op basis van de korrelrijpheid van groot belang om er zeker van de zijn dat het gewas op tijd rijp kan worden. Een goede jeugdontwikkeling zorgt voor een snelle bedekking van de grond en zo voor een snelle inperking van de onkruiddruk en een snelle maximale productie.

Tenslotte is een goede stevigheid en een goede Stay-green de garantie voor een probleemloze oogst en opslag.

 

Of het ene maïsras misschien 5 of 10 Euro per hectare duurder of goedkoper is, dat valt geheel in het niet met deze financiële opbrengstverschillen.

 

De focus van het kweekwerk bij KWS van silomaïs en korrelmaïs zijn altijd de 4-P’s geweest waarvan zetmeelproductie (=graanproductie/ha) de belangrijkste factor is.

Daarnaast zijn Stay-Green en rijpheid op basis van de rijpheid van de korrel twee belangrijke uitgangspunten geweest.

Daarom zijn de KWS maïsrassen de toppers voor iedere maïsteler.

Helaas moeten we vaststellen dat vele officiële instanties, vele proefveldwerkingen de verkeerde focus hebben voor het maximaal rendement van de maïsteler.

Wij hebben voor u (waar mogelijk) de zetmeelopbrengsten per ha berekend. Waar mogelijk op basis van meerjarige cijfers. (Eénjarige cijfers zijn een weinig voorspelbare basis voor de opbrengsten van komend jaar.)

Onze conclusies zijn duidelijk: de cijfers, uw opbrengsten, uw rendementen zullen spreken!

 


 
KWS