KWS
   
 

KWS maïs demodagen 2015 in het teken van rendement

KWS maïs demodagen 2015 in het teken van rendement

Maïs is een populair gewas en van grote waarde voor de veehouderij. Hier zijn meerdere redenen voor te geven.  Ten eerste vraagt de teelt weinig arbeid  en wordt daarnaast vaak grotendeels wordt uitbesteed aan de loonwerker. Dit is op grotere melkveebedrijven, waarbij arbeid vaak de beperkende factor is, van groot belang. Daarnaast leveren moderne maïsrassen veel hogere droge stofopbrengsten dan bijvoorbeeld gras.  Ook gaat maïs efficiënt om met de voedingsstoffen die het gewas ter beschikking staan. Met nieuw elitemateriaal wordt in de veredeling hard gewerkt aan maïsrassen van de toekomst met een nog betere benutting van bijvoorbeeld stikstof en fosfaat. Het gaat daarnaast in de veredeling van maïs om degelijkheid om ook onder grillige teeltomstandigheden in de gangbare praktijk bij de teler betrouwbare resultaten te kunnen leveren.

De juiste kennis en het beste product

Het hoogste rendement van de teelt van maïs op uw bedrijf wordt bepaald door een combinatie van de juiste teelttechniek en de beste maïsrassenkeuze. Dat is dan ook het thema van de komende KWS maïs demodagen. Als de teeltomstandigheden optimaal zijn, maakt de genetische potentie van het maïsras wat op het bedrijf geteeld wordt, het verschil. Juist om bovenstaande redenen is het zo belangrijk om geïnformeerd te worden over optimalisatie van de teelttechniek en op de hoogte te blijven van de allerlaatste ontwikkelingen op het vlak van de veredeling, door de nieuwste maïsrassen te bekijken op een KWS maïs demo bij u in de buurt. U bent van harte welkom en wordt te woord te gestaan door uw vertrouwde KWS adviseur. De data en locaties vindt u in de agenda op deze website.

 

 
KWS