KWS
   
 

Maïs er af, vanggewas er in

Zaaien van vanggewas
Zaaien van vanggewas

Het zaaien van een vanggewas na de teelt van maïs is belangrijk om enerzijds eventuele uitspoeling van reststikstof te beperken en anderzijds mede te voorzien in de aanvoer van de broodnodige organische stof.

Als gevolg van de huidige mestwetgeving dalen de organische mestgiften op maïs. Zonder vanggewas is de organische stofbalans van silomaïs al snel negatief omdat de aanvoer van effectieve organische stof (EOS) ten opzichte van de afvoer met het maïsgewas te klein is.

Een vanggewas, of ook wel tussenvrucht of groenbemester genoemd, wordt geteeld om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en de afname van organische stof in de bodem tegen te gaan. Meer organische stof heeft een duidelijke positieve invloed op het stikstof leverend vermogen (NLV) van de grond.  Daarnaast zorgt een vanggewas ervoor dat de uitspoeling van stikstof tegengegaan wordt door het vastleggen (vangen) van de stikstof die na de oogst van de maïs in de bodem is achter gebleven.

Er zijn verschillende soorten vanggewassen die na maïs geteeld kunnen worden, maar de meest gebruikte zijn Italiaans raaigras en winterrogge. Met name deze laatste kan tot laat in de herfst (advieszaai voor 1 november) worden gezaaid en is winterhard.

Bij het maken van een keuze van zaai van één van bovengenoemde vanggewassen zullen het doel, de eigenschappen van het vanggewas, de uitgangssituatie van de grond, de voorkeur van de teler en het tijdstip van zaaien doorslaggevend zijn. Voor een goede werking als vanggewas van reststikstof moet de zaai zo snel mogelijk en eigenlijk liefst binnen 24 uur na de oogst plaats vinden.

Er zijn verschillende machines in gebruik voor bewerking van de maïsstoppel en zaai van het vanggewas. Vaak gebeurt dit in één werkgang. Bij oogst onder gunstige omstandigheden en op lichte grond volstaat een redelijk oppervlakkige grondbewerking (10-15 cm) met een cultivator of schijveneg. Na oogst onder zwaardere omstandigheden is het verstandig om de grond dieper (20-25 cm) los te trekken. Het zaaiadvies per hectare ligt voor de meest gebruikte vanggewassen gras tussen 25-45 kg per hectare, voor rogge tussen 60-100 kg en voor een mengsel van gras en rogge tussen 60-75 kg.

 

 
KWS