KWS
   
 

MOGELIJKHEDEN PLANTENVEREDELING

De fascinerende mogelijkheden van de energieplantenveredeling – Waardig alternatief voor meer ecologie en economie in de landbouw

Dr. Walter Schmidt
KWS SAAT A
Grimsehlstraße 31
37574 Einbeck
W.Schmidt@KWS.de 

De teelt van energiegewassen werd en wordt een grote toekomst voorspeld. Het groot aantal nieuw gebouwde biogasinstallaties lijkt die prognose te bevestigen. Alleen al in Duitsland wordt vandaag door 2.150 biogasinstallaties stroom geproduceerd. Tegen de jaarwisseling wordt hun aantal op 4.000 geraamd. Bovendien zet de trend zich voort in de richting van steeds groter wordende vermogens. Aanvankelijk werden installaties gebouwd met een vermogen dat gemiddeld beneden 100 kW lag. Vandaag ligt dat al ruim boven 350 kW. Tegen 2010 schat SCHÜTTE (2005) het aantal biogasinstallaties in Duitsland op 10.000 eenheden. Om die installaties draaiende te houden wordt het vereiste areaal landbouwgrond voor de productie van de benodigde hoeveelheid cofermenten tussen 2 en 2,5 miljoen hectare geraamd.

Lees gehele artikel . Mogelijkheden plantenveredeling.pdf


 
KWS