KWS
   
 

Speciale energiemaïs gewenst voor de biogas installatie!

ECHTE ENERGIEMAIS IS GEWENST !

DE FERMENTOR IS GEEN KOE !

 

Ervaringen uit de praktijk bevestigen onderzoeksresultaten! Conclusie:

Per ton verse massa mais dezelfde hoeveelheid gas ongeacht drogestofgehalte!

 

Uit proeven blijkt dat de gasproductie uit mais per ton verse massa niet toeneemt met het toenemende drogestofgehalte en toenemende zetmeelgehalte.

Per kg drogestof daalt de gasproductie sterk. We kunnen hieruit concluderen dat de achteruitgang in kwaliteit van de restplant niet wordt gecompenseerd door het hogere zetmeelgehalte. Bij de koe wordt het meer dan gecompenseerd omdat deze een maagdarmkanaal heeft waarin zetmeel optimaal geutiliseerd kan worden. Zo’n maagdarmkanaal ontbreekt bij de Bio-gasinstallatie.

De bacterien in een biogas installatie breken de koolwaterstoffen (suikers, zetmelen, hemi-cellulose en cellulose) zeer efficient af. Alleen lignine wordt niet omgezet.

Tijdens de generatieve fase(kolfvorming) treedt de ligninificatie en verhouting op. Hierdoor gaat de kwaliteit van de restplant voor de fermentor sterk achteruit.

 

Door deze ontwikkeling zien we geen verhoging van de gasproductie per ton verse massa bij verhoging van het ds-gehalte.

 

Om die reden is het het beste om de mais te oogsten tussen de 28 en 32% ds.

Op dat moment kunnen we toch inkuilen zonder perssapverliezen te hebben.

 

Deze conclusies kan men ook trekken uit ervaringen in de praktijk met biogasinstallaties die alleen op mais draaien.

Een voorbeeld uit de praktijk in Noord-Nederland :

 

Gasproductie gegevens maisvergister.

 

Opgesteld vermogen 1670 Kwh. (2 X 835 Kwh.)

Er wordt zoveel gas geproduceerd dat 1 motor 1 tot 2 uur per 2 dagen niet kan draaien (er gaat dus geen gas verloren).

Gemiddelde productie per uur is dus 47/48 X 1670 Kwh. = 1635 Kwh.

De motoren gebruiken per uur 700 M3 gas

Gemiddeld per uur dus 47/48 X 700 = 685 M3 gas

 

Er wordt vanaf het moment dat de optimale gasproductie was bereikt (half september) elke dag 85 ton mais gevoerd.

Ook van mais 3 (met hoog ds. gehalte en veel zetmeel) moet nog steeds 85 ton mais per dag gevoerd worden om de optimale, benodigde gasproductie te halen.

Mais per uur 85/24 = 3,5 ton

Gas per uur 685 M3

Gasproductie per ton mais 193 M3

Energiemais             Gevoerd  
  ds. vem. vos fos VCOS zet-
meel
van tot
mais 1 e-mais oogst 2005 28,9 865 663 492 69,0 259 01.08.06 15.11.06
mais 2 e-mais oogst 2006 31,4 884 675 484 70,1 302 15.11.06 30.12.06
mais 3 diverse rassen oogst 2006 * 37,0 947 714 500 74,7 354 30.12.06 heden
* mais 3 is een maiskuil van meerder rassen e-mais en snijmais.
 

Gasproductie M3 per ton drogestof.

mais 1  669

mais 2  616

mais 3  523

-

 

Gebaseerd op deze ervaring kunnen we voor de Bio-gas installatie adviseren speciale energiemais te zaaien die een enorme biomassa produceert, het hele groeiseizoen benut en deze te oogsten aan het begin van de generatieve fase bij 29 tot 30% drogestof in de totale plant.

 

 
KWS